Domovská stránka > Časté dotazy - FAQ

V následujícím bloku informací naleznete odpovědi na nejčastější dotazy spojené s uživatelskými problémy, které se mohou vyskytnout při používání elektronických aplikací vydávaných nebo licencovaných nakladatelstvím LEDA. Mějte prosím na paměti, že jejich sebepodrobnější výčet nikdy nemůže plně analyzovat celé spektrum problémů, které ve valné většině případů souvisí s konkrétním nastavením či aktuálním stavem uživatelova počítače (až 99 %) a na dálku je někdy velmi obtížné takový problém plně rozšifrovat a vyřešit. Naší maximální snahou však je zajistit, abyste s našimi programy mohli pracovat bez obtíží.

Rádi rovněž uvítáme kompletní popis jakékoli další chyby, se kterou jste se při práci s našimi programy setkali, pokud ovšem můžete vyloučit případ, že je tato chyba způsobena nestabilitou Vašeho operačního systému či hardwaru. Také k tomuto účelu slouží formulář uvedený níže.

Ve vlastním zájmu sledujte pravidelně tyto stránky, protože v některých případech zde nabídneme opravné balíčky či aktualizace k některým aplikacím. Tyto služby však můžeme poskytovat pouze těm zákazníkům, kteří se u nás po koupi programu řádně zaregistrovali, tj. vyplnili a odeslali formulář přiložený k obchodnímu balení konkrétního elektronického titulu.

 1. Obecnými technickými požadavky programů LEDA
 2. Problémy s chodem nové verze elektronických slovníků LEDA (LEDA - Slovníková databáze 3.0)
 3. Problémy s chodem starších verzí elektronických slovníků LEDA (LEDA-MI 2.0)
 4. Problémy s chodem jazykových programů Tell me More, Tell Me More Kids a Talk to Me

1. Obecně technické požadavky programů LEDA

FAQ LEDA 1.1: Obecně ke kompatibilitě programů 1

Na svém počítači provozuji operační systém Windows XP (ve verzi Home/Professional). Poběží mi na něm bez problému Vaše elektronické publikace?

Ano, bezproblémový chod všech našich aplikací je ověřen i na tomto operačním systému, a to ve verzích Home i Professional. Předvádíme je ostatně na všech výstavách právě na tomto operačním systému.

FAQ LEDA 1.2: Obecně ke kompatibilitě programů 2

Vlastním jen starší počítač. Jaký operační systém musím mít, aby mi garantoval chod Vašich elektronických publikací?

Obecně lze říci, že hardwarové nároky našich programů nejsou velké. Ve většině případů postačí PC vybavený OS Windows 95 a tomu odpovídajícím hardwarem pro jeho hladký chod. Konkrétnější požadavky naleznete vždy na obchodním balení produktu nebo na našich internetových stránkách u anotace konkrétního produktu.

FAQ LEDA 1.3: Obecně ke kompatibilitě programů 3

Dají se Vaše aplikace provozovat i na jiných počítačových platformách, např. Mac, OS2, UNIX, Linux, Palm CE apod.?

Verze našich programů pro tyto počítačové platformy zatím nevyvíjíme. Zejména v prostředí Linux lze však prostředí PC/Windows velmi výhodně emulovat, nemůžeme však pochopitelně garantovat správnost všech funkcí.

2. Problémy s chodem nové verze elektronických slovníků LEDA

FAQ LEDA 2.1: Problematika LEDA - Slovníkové databáze 1

Jsem vlastníkem starší verze (2.0) Vašich slovníkových produktů, a to (…doplňte…). Můžete mi sdělit, je-li už k dispozici vyšší verze tohoto programu?

Na vývoji projektu LEDA – Slovníková databáze, která Vám oproti starší verzi našich slovníků nabízí řadu mnohem komfortnějších funkcí, efektivnější vyhledávání, možnost přizpůsobit zobrazení Vašim preferencím i možnost snadného spřažení všech našich slovníků do velmi efektivního nástroje pro práci s jazykem (podrobnosti na našem webu www.leda.cz), pracujeme intenzivně od roku 2000. Postupně tak zpřístupníme jazykovou databázi o rozsahu více než 10 milionů slov. Byť zpracovávání těchto komplikovaných dat není prací nikterak jednoduchou, postupně uvolňujeme jak upgrady elektronických slovníků, které již byly k dispozici ve verzi 2.0 (naší prioritou jsou především všeobecné překladové slovníky pro hlavní světové jazyky), tak slovníky uvedené digitální podoby vůbec poprvé.

V rámci tohoto projektu jsou už nyní k dispozici:

 • Heuréka 2002 – univerzální encyklopedie
 • Francouzsko-český ozvučený slovník Václava Vlasáka
 • Velký anglicko-český a česko-anglický slovník Karla Haise a Břetislava Hodka
 • Velký česko-ruský slovník autorského kolektivu vedeného L. N. Kopeckým a aktualizovaný M. Sádlíkovou a kol.
 • Velký česko-anglický slovník Josefa Fronka
 • Velký španělsko-český (a česko-španělský) slovník prof. Dubského
 • Česko-anglický právnický slovník Marty Chromé
 • Slovník spisovné češtiny

V nejbližším období bude dokončen vývoj:

 • Velkého německo-českého (a česko-německého) slovníku Huga Siebenscheina
 • Anglicko-českého ekonomického slovníku anglického nakladatelství Longman
 • Anglicko-českého ekonomického slovníku Jiřího Elmana
 • Slovníku cizích slov

Jako registrovaného uživatele starší verze programu Vás o dokončení nové verze budeme samozřejmě včas informovat. Zároveň jakožto registrovaný uživatel programu získáváte nárok na jeho výhodný upgrade.

FAQ LEDA 2.2: Problematika LEDA - Slovníkové databáze 2

Zakoupil jsem Velký anglicko-český (česko-anglický) slovník/ Velký česko-ruský slovník (obecně platí pro všechny elektronické slovníky označené jako „velké“) a při pokusu o vyhledávání mě program upozorňuje, že nemám produkt zaregistrován a aktivován. Co mám dělat?

Protože vývoj moderních slovníkových databází je velmi nákladný, jsou tituly vybaveny softwarovou ochranou, která zamezuje jejich nelegální používání. S balením produktu jste od nás zároveň obdržel/a řetězec písmen a číslic označený jako „instalační klíč“. Vepište prosím tento klíč spolu s dalšími požadovanými základními údaji do okének dialogu Aktivace u příslušného slovníku (knihy) a po dokončení se Vám automaticky vygeneruje tzv. registrační klíč. Ten nám zašlete (poštou, faxem, nejlépe však emailem) a obdržíte od nás klíč aktivační. Po jeho vložení do téhož dialogu se aktivují dosud blokované funkce programu a s uvedenými hláškami se již při práci nesetkáte. Dokument s aktivačním klíčem Vám doporučujeme dobře uložit pro eventuální potřebu např. při havárii počítače apod.

FAQ LEDA 2.3: Problematika LEDA - Slovníkové databáze 3

Používám již několik měsíců Váš elektronický Velký anglicko-český (česko-anglický) slovník/ Velký česko-ruský slovník (obecně platí pro všechny elektronické slovníky označené jako „velké“). Nyní jsem se stal majitelem nového počítače (nebo provedl jsem upgrade svého počítače) a při pokusu instalovat program (nebo při pokusu o spuštění programu) zjišťuji, že je nutno znovu slovník aktivovat. Zadat aktivační klíč, který mám od Vás k dispozici, však není možné, resp. program mi hlásí, že je neplatný. Co se stalo?

Protože vývoj moderních slovníkových databází je velmi nákladný, jsou tituly vybaveny softwarovou ochranou, která zamezuje jejich nelegální používání. Protože aktivační klíč je vždy vázán na konkrétní počítač, budete muset znovu projít procesem registrace. S balením produktu jste od nás obdržel řetězec písmen a číslic označený jako „instalační klíč“. Vepište prosím tento klíč spolu s dalšími požadovanými základními údaji do okének dialogu Aktivace a po dokončení se automaticky vygeneruje tzv. registrační klíč. Ten nám zašlete (poštou, faxem, e-mailem) a obdržíte od nás nový aktivační klíč. Po jeho vložení do téhož dialogu se aktivují dosud blokované funkce programu a s hláškami tohoto typu se již při práci nesetkáte. Dokument s novým aktivačním klíčem Vám doporučujeme dobře uložit pro eventuální potřebu např. při havárii počítače apod.

FAQ LEDA 2.4: Problematika LEDA - Slovníkové databáze 4

Používám již několik měsíců jeden z Vašich elektronických slovníků verze 3.0 nebo 3.1 a nyní jsem si zakoupil další produkt z této řady. Zjistil jsem ovšem, že čísla verze programového vybavení (programu) se liší, u nové aplikace čtu najednou verze 3.1, 3.11, nebo dokonce 3.2. Co to znamená a co s tím mám dělat?

Protože se snažíme naše slovníky neustále zdokonalovat, nabízíme spolu s nimi i co možná nejaktuálnější a nejdokonalejší verzi programového vybavení (rozhraní), abyste při práci s nimi byli maximálně spokojeni. Pokud jste s novým slovníkem získal i vyšší verzi programového vybavení, je nanejvýš praktické je nainstalovat a využívat. Při instalaci nového slovníku proto zvolte následující postup: nejprve odinstalujte starší programové vybavení LEDA SD (3.0 nebo 3.1) a místo něho do téhož adresáře, v němž máte všechna data naší aplikace, instalujte vyšší verzi programového vybavení (3.1 nebo 3.11). Teprve poté instalujte nový slovník (knihu). Nemusíte se obávat, že by tím došlo k poruše Vašich uživatelských zápisů a nastavení u ostatních slovníků (knih), vše zůstane zachováno na stávajícím místě.

Detailní pokyny k přechodu na vyšší verzi naleznete také v dokumentaci (knížečce) k Vašemu CD-ROMu.

FAQ LEDA 2.5: Problematika LEDA - Slovníkové databáze 5

Jak musí být vybaven můj počítač, abych na něm mohl provozovat některý z Vašich nových elektronických slovníků?

Obecně lze říci, že hardwarové nároky našich slovníků nejsou nijak vysoké. Pokud Vám bezproblémově běhá většina ostatních aplikací, nebudete mít problém ani teď. Váš počítač by měl být platformy PC/Pentium s procesorem alespoň 166 MHz a operačním systémem Windows alespoň 95 a alespoň 32 MB RAM operační paměti, vyšší parametry jsou samozřejmě výhodou. Pokud jde o prostor harddisku, řídící program vyžaduje kolem 70 MB, vlastní data slovníku pak 20 – 80 MB v závislosti na konkrétním titulu (výjimkou je Encyklopedie Heuréka 2002 a její multimediální data, která při jejich komfortnější instalaci přímo na harddisk obsadí kolem 330 MB). Pro běh aplikace je nutné prostředí internetového prohlížeče MS Internet Explorer ve verzi CZ 5.5 a vyšší, která je však součástí dodávky (instalačního disku).

FAQ LEDA 2.6: Problematika LEDA - Slovníkové databáze 6

Je při provozu Vašich elektronických slovníků nutno mít neustále založený CD-ROM s daty slovníku v mechanice?

Nikoli, protože to by bylo uživatelsky značně nevýhodné. Instalace umožňuje přenést data přímo na harddisk a instalační disk pak archivovat. Tento postup Vám vřele doporučujeme, protože data nejsou na dnešní poměry nijak náročná. Pokud jde o prostor, který obsadí data na harddisku, řídící program vyžaduje kolem 70 MB, vlastní data slovníku pak 20 – 80 MB v závislosti na konkrétním titulu (výjimkou je Encyklopedie Heuréka 2002 a její multimediální data, která při jejich komfortnější instalaci přímo na harddisk obsadí kolem 330 MB, ale i zde máte samozřejmě možnost volby). Podrobné informace najdete také v dokumentaci (knížečce) Vašeho CD-ROMu.

FAQ LEDA 2.7: Problematika LEDA - Slovníkové databáze 7

Jsem novopečeným majitelem Vašeho elektronického slovníku/encyklopedie a nevím si rady. Co mám instalovat dřív: program (programové vybavení), anebo slovník (knihu)?

Nejprve doporučujeme instalaci MS Internet Exploreru ve verzi 5.5 (je na instalačním disku), pokud ho Váš systém nemá k dispozici, anebo máte k dispozici jen jeho nižší verzi. Pak doporučujeme nejdříve nainstalovat programové vybavení a pak slovník, ovšem do téhož adresáře. Nejjednodušší je vždy zvolit přednastavený adresář, čili přidržet se doporučení vydávaných instalačním programem, pokud k jinému umístění v počítači opravdu nemáte vážný důvod.

Detailní pokyny k instalaci naleznete v dokumentaci (knížečce) Vašeho CD-ROMu.

FAQ LEDA 2.8: Problematika LEDA - Slovníkové databáze 8

Zajímalo by mě, zda lze vaše elektronické slovníky používat také v počítačové platformě Mac, případně i v jiných operačních systémech jako např. OS X, WinCE apod.?

Prioritou našeho snažení na poli elektronických slovníků je v tuto chvíli vyhovět majoritní skupině uživatelů s platformou PC/Windows a pro nejbližší období o vývoji pro ostatní počítačové platformy neuvažujeme, není to však z naší strany rozhodnutí definitivní. Některé systémy, např. Linux, však umožňují prostředí Windows výhodně emulovat – v tomto případě však nemůžeme plně garantovat bezproblémový chod všech funkcí.

FAQ LEDA 2.9: Problematika LEDA - Slovníkové databáze 9

Zajímalo by mě, zda lze vaše elektronické slovníky ve verzi 3.0 (projekt LEDA – Slovníková databáze) používat s jinými internetovými prohlížeči, než je Microsoft Internet Explorer?

Pro zachování některých obslužných funkcí programu je nutné používat MS Internet Explorer ve verzi CZ 5.5 a vyšší, který je automatickou součástí instalačního disku. Provozujete-li svůj počítač s jiným internetovým prohlížečem (Netscape, Motzilla apod.), nemůžeme Vám garantovat chod všech funkcí v počítačovém jazyce XML, který program používá. Operační systém Windows ovšem dovoluje provozovat vícero internetových prohlížečů v rámci jednoho systému s jedním tzv. výchozím, takže používání naší aplikace by nemělo nijak narušit Vaše dosavadní preference.

FAQ LEDA 2.10: Problematika LEDA - Slovníkové databáze 10

Pořizuji si vlastní slovníkové databáze a velmi by mi pomohlo, kdybych mohl používat font Vašich speciálních fonetických znaků. Za jakých podmínek bych jej mohl získat?

Litujeme, ale speciální fonty LEDA se úzce váží k našim slovníkovým aplikacím a nelze je vyjmout, takže Vaší prosbě nemůžeme vyhovět.

3. Problémy s chodem starších verzí elektronických slovníků LEDA

FAQ LEDA 3.1: Problematika starších slovníků ve verzi 2.0 - 1

Zakoupil (popř. přeinstaloval jsem ze svého staršího počítače) Váš program Slovník spisovné češtiny/Slovník cizích slov a zjistil jsem, že nemohu nainstalovat makra pro prostředí MS Word 2000 (popř. MS Word XP). Co s tím?

Slovník spisovné češtiny/Slovník cizích slov v databázovém provedení 2.0 patří ke starším programům našeho nakladatelství. V době jejich vývoje jsme jej pro pohodlí uživatele vybavili makrem pro aktuální verze Wordu, nejvýše však pro verzi Word 97. Makra pro nejnovější verze Wordu 2000 a XP již bohužel nepodporujeme, protože to není technicky možné. Makro proto v tomto případě neinstalujte a požadované řetězce přenášejte do textového editoru pomocí konvenční schránky ve Windows; ostatní funkce programu tím nebudou nijak dotčeny.

Doporučujeme však Vaší pozornosti nové a programově zásadně přepracované řešení slovníku v rámci našeho projektu LEDA – Slovníková databáze, která nejenže řeší problém novějších maker, ale nabídne Vám řadu mnohem komfortnějších uživatelských funkcí i možnost snadného spřažení všech našich slovníků do velmi efektivního nástroje pro práci s jazykem (podrobnosti na našem webu www.leda.cz). Nové rozhraní Slovníku spisovné češtiny/Slovníku cizích slov se v rámci tohoto projektu objeví v létě roku 2004 a jakožto registrovaného uživatele starší verze Vás o dokončení budeme včas informovat. Zároveň jakožto registrovaný uživatel programu získáváte nárok na jeho velmi výhodný upgrade.

FAQ LEDA 3.2: Problematika starších slovníků ve verzi 2.0 - 2

Pokusil jsem se na nový počítač s Windows 2000 nebo XP instalovat Váš program Slovník spisovné češtiny/Slovník cizích slov a instalace nebyla úspěšná. Co s tím?

Slovník spisovné češtiny/Slovník cizích slov v databázovém provedení 2.0 patří ke starším programům našeho nakladatelství. V době jejich vývoje systém Windows neobsahoval službu Windows Installer. Přiložený návod v dokumentaci Vašeho CD-ROMu (knížečka na na straně 14) vede však k úspěšné instalaci na starších i novějších operačních systémech, pokud se jej přidržíte.

Doporučujeme však Vaší pozornosti nové a programově zásadně přepracované řešení slovníku v rámci našeho projektu LEDA – Slovníková databáze, která nejenže řeší problém instalace, ale nabídne Vám řadu mnohem komfortnějších uživatelských funkcí i možnost snadného spřažení všech našich slovníků do velmi efektivního nástroje pro práci s jazykem (podrobnosti na našem webu www.leda.cz). Nové rozhraní Slovníku spisovné češtiny/Slovníku cizích slov se v rámci tohoto projektu objeví v létě roku 2004 a jakožto registrovaného uživatele starší verze Vás o dokončení budeme včas informovat. Zároveň jakožto registrovaný uživatel programu získáváte nárok na jeho velmi výhodný upgrade.

4. Problémy s chodem jazykových programů Tell me More, Tell Me More Kids a Talk to Me

FAQ LEDA 4.1 : Problematika Talk to Me/Tell me More - 1

Jak musí být vybaven můj počítač, abych na něm mohl provozovat některý z Vašich programů pro výuku cizího jazyka?

Obecně lze říci, že hardwarové nároky těchto programů nejsou vysoké. Pokud Vám bezproblémově běhá většina ostatních aplikací, nebudete mít problém ani teď. Váš počítač by měl být normy PC/Pentium s procesorem alespoň 100 MHz (ověřili jsme však chod i na posledních procesorech řady 486), operačním systémem Windows alespoň 95 a alespoň 32 MB RAM operační paměti, vyšší parametry jsou samozřejmě výhodou. Pokud jde o prostor harddisku, řídící program vyžaduje řádově desítky až několik stovek MB podle konkrétního titulu. Pro aplikaci je důležité vybavit se mikrofonem (postačí jednoduchý s běžnou kulovou charakteristikou v cenové hladině 100 až 150 Kč) a reproduktory/sluchátky. Velmi komfortní řešení Vám také nabízí tzv. náhlavní souprava, kombinující mikrofon se sluchátky.

FAQ LEDA 4.2 : Problematika Talk to Me/Tell me More - 2

Váš program mi po určité době používání najednou přestal fungovat. Buď mi bez ohledu na můj výběr nabíhá stále tatáž lekce, anebo jej nelze vůbec spustit. Co mám dělat?

Nejjistějším řešením bude program korektně odinstalovat, provést úplný restart počítače a poté aplikaci opět nainstalovat. Problém by měl být vyřešen.

Pakliže se tak nestane, patrně v nedávné době došlo ve Vašem počítači k poškození tzv. registrových zápisů. Proto program nejprve korektně odinstalujte. Poté proveďte úplný restart počítače a v registrech počítače (v Nabídce Start spusťte dialog Spustit, zadejte příkaz „regedit“) a ve větvi Tento počítač/H_KEY_CURRENT_USER/Software odstraňte celou položku Auralog (vyznačit do bloku a poté Delete). Proveďte výhradně tento úkon, jinak by mohlo dojít k poruše ostatních programů! Poté počítač opět úplně restartujte a program znovu korektně nainstalujte. Problém by měl být vyřešen.

FAQ LEDA 4.3 : Problematika Talk to Me/Tell me More - 3

Chtěl bych program používat tak, abych do mechaniky nemusel stále zasouvat CD-ROM s daty programu. Jak mám postupovat?

Litujeme, ale pro takovou možnost bohužel program není uživatelsky vybaven a my jakožto majitel licence od francouzské firmy Auralog, která tento program vyvinula, nemáme oprávnění Vám poskytovat příslušný návod. Pokud se o to pokusíte sami, v každém případě jde o značný zásah do programu, který nevyhovuje podmínkám licenční smlouvy.

FAQ LEDA 4.4 : Problematika Talk to Me/Tell me More - 4

Mám problémy s nahráváním své výslovnosti. Program ji neslyší, nebo při jejím přehrávání škrčí, případně zcela absurdně vyhodnocuje moje výkony. Co mám dělat?

Technologie rozpoznávání řeči je poměrně sofistikovaný element programu, který vyžaduje odpovídající nastavení počítače. Zkontrolujte především ovládání hlasitosti mikrofonu v systému Windows (Přehrávač záznamů) i uvnitř programu (Nastavení), je totiž možné, že jej uživatel před Vámi mohl z nějakého důvodu ztišit na minimum, či dokonce dočasně potlačit jeho funkci. Někdy se vyplatí přizpůsobit hlasitost šumu v pozadí (např. učíte-li se na rušném pracovišti či v blízkosti rušné ulice) v dialogu Nastavení, nemluvte také příliš blízko ani daleko od mikrofonu. Nepoužívejte také stereofonní (zvukařské) mikrofony, s nimiž tato technologie nepočítá.

Ve Vašem manuálu k programu (příp. v jeho elektronické nápovědě) najdete popis základních obtíží, které mohou nastat při práci s mikrofonem.

FAQ LEDA 4.5 : Problematika Talk to Me/Tell me More - 5

Když se pokouším program Talk to Me nainstalovat na nový počítač vybavený velmi rychlým procesorem (např. 2,0 GHz a vyšší), objeví se mi hned na začátku instalace v instalačním okně chybové hlášení „Insufficient disk or memory space“. Co mám dělat, pokud chci zakoupený program používat?

Je možné, že Váš počítač má tzv. dělený harddisk (harddisk má tedy písmena C:, D: atd.). Protože program je staršího data než nejnovější technologie pro toto dělení, nemůže reagovat na novější formáty dělení harddisku. Řešením by bylo jedině na dělení harddisku rezignovat.

FAQ LEDA 4.6 : Problematika Talk to Me/Tell me More - 6

Bez ohledu na vybranou lekci mi Váš program na jednom konkrétním disku nabízí stále totéž video. Toto se opakuje i u ostatních úrovní. V čem je chyba?

Počet videí vskutku v některých úrovních programu neodpovídá celkovému počtu dostupných lekcí. Nepovažujte to prosím za chybu, takové byla koncepce autorů programu z francouzské společnosti Auralog, jejichž produkt dodáváme v české lokalizaci na náš trh.

Odběr novinek

Uveďte svůj email a jako první se dozvíte o právě vydaných knihách a mimořádných nabídkách.

Uvedením svého emailu souhlasíte s odběrem newsletteru, který odesíláme maximálně dvakrát týdně.
O vaše data se staráme v rámci Pravidel ochrany osobních údajů.

Proč právě Leda?

Tradičně nejvyšší kvalita
Ušetříte

20% sleva pro členy klubu Leda

Doprava zdarma

Doprava pro členy klubu Leda při nákupu nad 1000 Kč zdarma

Široký výběr jazyků

Najdete u nás tituly pro 34 jazyků

Kvalita

Na trhu jsme již 31 let

LEDA CZ
„Každý rok 25 knižních delikates.“